køge.erhvervslokaler-koebenhavn.dk: Erhvervslokaler i Københavnsvej

Erhvervslokaler i Københavnsvej

Københavnsvej Stor vej der løber nord for Køge by inden den bliver til Ringvejen. På dele af strækningen er kyst på den ydre side og boliger på den indre. På resten af vejen er der boliger og industri. Eksempelvis ligger Novo Nordisk Pharmatech A/S på kystsiden omkring Ølsemagle Strand. Selvom vejen er tæt på strand ligger kvadratmeterprisen omkring de 15.000-20.000kr, da det er en stor, trafikeret vej, der på store dele er domineret af industri.

Icon CO2 neutral website English transparent.png